Váš nákupný košík
OBJEDNAŤ
0 výrobkov: 0,00 €
Ceny s DPH.

Larrin proti plesni 500ml

Larrin proti plesni 500ml

Dezinfekčný čistič s rozprašovačom

 

LARRIN

2,20 € s DPH
Pridaj do košíka

Technický popis

 

Vhodný: pre likvidáciu plesní na stenách, na dreve, okolo kuchynského zariadenia, drezov, umývadiel, vaní, sprchových kútov, bazénov, nádob na odpadky, apod.

 

Ošetrované plochy súčasne dezinfikuje, čistí a zbavuje baktérií.


Vlastnosti:

Ničí plesne, bieli špáry a rozjasní zašlé povrchy, dezinfikuje, ničí baktérie, odstraňuje mastné a organické usadeniny


 

Upozornenie:
Výstraha! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami (prípravkami). Prípravok môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Pred použitím prečítajte návod na použitie. Dráždi oči a pokožku. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn. Nemiešajte s kyselinami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte aerosóly. Používajte len na dobre vetranom mieste. Prázdny obal likvidujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

 

Prvá pomoc:
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju okamžite umyť veľkým množstvom vody. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Xi Dráždivý. 

 

 

Kód: 010535

Hmotnosť

0,5kg