Váš nákupný košík
OBJEDNAŤ
0 výrobkov: 0,00 €
Ceny s DPH.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - GASTRO GLASS TATRY s.r.o.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim GASTRO GLASS TATRY s.r.o. a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.

 

Objednávka

 

GASTRO GLASS TATRY s.r.o. (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť  e-mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do jedného pracovného dňa od jej prijatia elektronickou formou . Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. na 1 týždeň. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.


Objednávanie tovaru prostredníctvom služby e-shop


Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

 

Stornovanie objednávky


Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. 


Platobné podmienky:


Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade.


Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.


Spôsob platby pri nákupe tovaru prostredníctvom služby e-shop

 1. dobierka
 2. prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)
 3. hotovosť priamo v sídle našej spoločnosti

Dodacie podmienky:


Tovar je možné odobrať osobne v sídle predávajúceho alebo na náklady kupujúceho zaslať zmluvným prepravcom. Osobný odber je možný ihneď po uhradení predfaktúry, prípadne po platbe v hotovosti na našej predajni. Dodací termín tovaru, ktorý je na sklade, sú 2-3 pracovné dní. Dodací termín tovaru, ktorý nie je na sklade v čase objednania, je 4-6 týždňov (záležiac od druhu tovaru). Objednávky vybavujeme priebežne, každý pracovný deň.


Predávajúci neručí za predĺženie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci.


Spôsob dodania tovaru:


Tovar zasielame prepravnou službou SDS, alebo prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, podľa platného cenníka. Pretože sme zároveň klasickou maloobchodnou prevádzkou, tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajní pri zachovaní ceny z elektronického obchodu. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte nás prosím , bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.


Poštovné a balné:


K uvedeným cenám pripočítavame poplatky za doručenie, balné neúčtujeme.

Ceny za prepravné sú nasledovné:

 

Hmotnosť                      Výška prepravného

 

     do 10kg                        4,8€ s DPH
od 10kg do 30kg                 10€ s DPH
    nad 30kg                         individuálne *

 

* ohľadom výšky prepravného Vás bude kontaktovať náš pracovník
 

 

GASTRO GLASS TATRY s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!


GASTRO GLASS TATRY s.r.o. ručí zákazníkovi za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

GASTRO GLASS TATRY s.r.o. si vyhradzuje právo na:

 1. stornovanie objednávky v prípade, že tovar už nie je možné objednať u dodávateľa a je vyradený z ponuky.
 2. na omyl, či už pri popise, parametroch alebo cene tovaru. V prípade omylu, resp. nemožnosti objednať daný tovar bude zákazník upovedomený.

 

  Záručné a reklamačné podmienky:

 

    Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12-tcih mesiacov.     Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je                 uvedené inak.


 

 Záručné opravy

 1. Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, prípadne iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný technik vydá. Záručný servis poskytujeme v sídle našej spoločnosti . POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.
 2. Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

 

 

 Pre uznanie záruky je nevyhnutné:

 

           predložiť originál faktúry, ktorou bol tovar nadobudnutý. Záručný list obsahuje              dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala              spotrebič do prevádzky. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry,                  ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie              závady nášmu servisnému stredisku

 

 

 Záruka sa nevzťahuje na:

 

           závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonávanými                            neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby                  alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na              závady vzniknuté pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho                        dopravcom a vady spôsobené bežným opotrebovaním (gumové tesnenia,                    hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).

 

 

 

 Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru


          Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamácie

 

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

 

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výhradne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.