Váš nákupný košík
OBJEDNAŤ
0 výrobkov: 0,00 €
Ceny s DPH.

Osobné údaje

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vážený návštevník našej webovej stránky a eshop, sme veľmi radi, že sa zaujímate o naše stránky. Oboznámte sa, prosím, s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: GASTRO GLASS TATRY, s.r.o (ďalej len GGT)
Sídlo: Nábr. J. Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 31580513 DIČ: 2020428608

 

Získavanie a spracovávanie osobných údajov:


Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením prihlasovacieho formulára alebo prihlásením sa na odber newslettera a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý len pre nasledujúce prípady:


A: Prihlásenie sa na odber noviniek ak uvediete súhlas so zasielaním informácií o akciách a novinkách spoločnosti GGT, tak sú vaše osobné údaje spracúvané za účelom vyhodnocovania a presnejšieho cielenia obsahu, ktorý by Vás mohol zaujímať. Tieto údaje sú tiež spracúvané za účelom personalizácie, teda napríklad za účelom pridania oslovenia s Vašim menom do e-mailu/e-mailov, ktoré Vám odošleme. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.


B: Prihlásenie sa na odber informačného newslettra. Ak sa prihlasujete na odber informačného newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom efektívnejšieho cielenia informačného obsahu. Na základe Vášho profesného zamerania, odbornosti, pohlavia, veku, regiónu alebo Vašich záujmov, sa budeme snažiť vyberať pre Vás čo najrelevantnejší obsah informačného newslettra a noviniek. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.


Zaznamenávanie IP adresy


Keď navštívite niektorú z webových stránok firmy GASTRO GLASS TATRY, s.r.o. (ďalej len GGT), zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve.


IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.


Ochrana osobných údajov

GGT plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na týchto stránkach. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. V prípade, že Vám budeme odosielať nejaký e-mail, tak budú Vaše osobné údaje poskytnuté našej partnerskej firme, ktorá nám zabezpečuje hromadné rozosielanie mailov. Vychádzajúc z rámcovej zmluvy, partnerská firma nemôže Vaše osobné údaje použiť na žiadne účely, ktoré nesúvisia s realizáciou kampaní GGT. Iným tretím stranám Vaše osobné údaje nebudú poskytované. Výnimkou sú iba zákonom stanovené prípady, napríklad pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní.


Odvolanie súhlasu


Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a GGT má povinnosť Vaše rozhodnutie rešpektovať a bezodkladne Vaše osobné údaje z databázy odstrániť. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu noviniek či obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu