Tieto webové stránky využívajú na poskytovanie svojich služieb súbory cookies.


Úvod » KUPFERSULFAT, COOPER SULPHAT » SKALICA MODRÁ, COPPER SULPHAT


        

SKALICA MODRÁ, COPPER SULPHAT

Modrý vitriol

skladom

 

Skladom: 210,00 kg
Dostupnosť: skladom
Váha
naša cena bez DPH: 17,48 €
naša cena s DPH (20 %):
20,97 €

do košíka:
  kg  

SKALICA  MODRÁ,  Síran meďnatý pentahydrát ,  MODRÝ vitriol,  CuSO4 + 5H2O 

Využitie
- Materiál pre výrobu minerálnych farieb
- Impregnácia dreva proti hnilobe
- Morenie osiva
- Prostriedok na hubenie  rastlinných škodcov
- Hubenie rias v bazénoch
- Odstraňovanie machu zo striech
- Súčasť pomeďovacích kúpeľov
- Farbenie výrobkov z kože

POZOR !
H302 - Škodlivý po požití.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 - Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť 

Nebezpečné zložky: Síran Meďnatý pentahydrát, číslo CAS: 7758-99-8

 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.